Enklare Bläck enklare pris 

Line & Ink Performer

Small -  Från 700 kr till 1100 kr 1-10 cm med eller utan detaljer  


Medium - Från  1200 kr till 1800 kr 11 cm till 16 cm med eller utan detaljer  


Large - Från  1900 kr till 2900 kr 17-22 cm med eller utan detaljer 

Enklare bläck /enklare pris 




.